08 Mart 2021 Pazartesi
Anasayfa > GÜNDEM > PROF. DR. MUSA YILDIZ GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ OLDU

PROF. DR. MUSA YILDIZ GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ OLDU

14.08.2020 03:55 12 14 16 18 yazdır
Gazi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Musa Yıldız atandı.
PROF. DR. MUSA YILDIZ GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ OLDU

GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE PROF. DR. MUSA YILDIZ ATANDI


Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Tümay, Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Özlenen Özkan, Ankara Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Atatürk Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Çukurova Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Meryem Tuncel, Dicle Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Karakoç, Fırat Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Gazi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Musa Yıldız, İnönü Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Kızılay, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İsmail Koyuncu, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, 19 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Yavuz Ünal, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Alim Yıldız, Trakya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Tamer Yılmaz atandı.

Başkan Erdoğan, söz konusu atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yaptı.

PROF. DR. MUSA YILDIZ BİYOGRAFİ


Dilbilimci, akademisyen, profesör, yazar, yönetici, Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı. 20 Temmuz 1967, Samsun doğumlu. Karadeniz İlkokulu (1977), Samsun Merkez İmam-Hatip Lisesi (1984), Gazi Eğitim Fakültesi Arap Dili Eğimi Anabilim Dalı (1988) mezunu. 1988-94 yılları arasında Emniyet Genel Müdürlüğünde çalıştı. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde “Necîb Mahfûz’un Hayatı, Eserleri ve Kısa Hikâyeleri” adlı teziyle (1992) yüksek lisansını tamamladı.

1994’te Gazi Eğitim Fakültesi Arap Dili Eğitimi Anabilim Dalında araştırma görevlisi oldu. 1996 yılında Kahire Üniversitesinde araştırmalarda bulundu. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde “Necîb Mahfûz’un Sembolik Romanları”  başlıklı teziyle (1998) doktora programını tamamladı ve aynı yıl öğretim görevlisi kadrosuna atandı. 1999-2000 yılları arasında askerliğini Kara Lisan Okulunda yaptı. Gܒde 2001 yılında yardımcı doçent, 2002 yılında doçent oldu. 2003-04 öğretim döneminde Ürdün Üniversitesinde misafir öğretim üyesi olarak görev yaptı. 2007 yılında profesörlük unvanını aldı.

Nisan 2010-Kasım 2011 tarihleri arasında Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcılığı, Ağustos 2012-Eylül 2013 arasında Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü görevlerinde bulundu. Eylül 2013-Eylül 2014 arasında Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Türkiye tarafının Rektörlüğü görevine atandı. Ocak 2015-Mayıs 2015 arasında Amerika’da bilimsel araştırmalarda bulundu.

Prof. Dr. Musa Yıldız, 11 Mayıs 2015 tarihinden bu yana Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı görevini yürütmektedir. Arap dili eğitimi, Arap edebiyatı, eski Türk edebiyatı ve Türk kültür tarihi alanlarında çok sayıda yayını olan Prof. Dr. Musa Yıldız, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Kazak Türkçesi bilmektedir.

 Alanıyla ilgili araştırmaları Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi DergisiEKEV Akademi Dergisi, Avrasya Dosyası, İslâm AraştırmalarıTürkiye Sosyal Araştırmalar DergisiDiyanet Avrupa ve Nüsha dergilerinde yayımlandı. TDV İslâm Ansiklopedisi’ne Arap dili ve edebiyatı ile ilgili maddeler yazdı.

 

ESERLERİ:

 

Dilbilim: Arapça Tekâmül Kursu Ders Kitabı (2000), Arapça Çeviri Kılavuzu, (Emrullah İşler’le, 2002), Bil Dilci Olarak Ali Kuşçu ve Risâle fî’l-İsti’âresi (2002), Aşıklara Ayna ve Terazi, (Mustafa Tatçı ile, 2002), Arapça Yazma ve Okuma Kılavuzu (Erkan Avşar’la 2005), Arapça Modern Metinler ve Çözümlemesi (Emrullah İşler’le, 2005), Niyazî Mısrî ve Kasîde-i Burde Tesbî’i (2005), Türkçe Çevirileriyle Arapça Seçme Hikâyeler, I-V (Erkan Avşar’la 2006), Arapça Yazılı Anlatım (Kompozisyon) (Nurettin Ceviz’le 2008), Anlayarak Hızlı Okuma Teknikleri (Nurettin Ceviz’le 2009), Türkçe Çevirileriyle Arapça Seçme Fıkralar (Hayrullah Çetinkaya ile 2010), Def‘u'l-Hucne fi’rtidâhi'l-Lukne, (Ma‘rûf er-Rusâfî’den 2011), Arapça Hızlı Okuma, (Nurettin Ceviz’le 2012), İlahiyatlar İçin Arapçaya Giriş, (Nurettin Ceviz ve Soner Gündüzöz ile 2012), Türkçe Çevirileriyle Arapça Kısa Öyküler (Murat Özcan ile 2017).

Çeviri: el-Burde (Muhammed ‘Abdulazîz er-Rifâ’î’den, Hattat Aziz Efendi’nin hayatıyla ilgili bölüm, 1996), El Yazmaları Dünyasında Türkiye’nin Yeri (Hasan Duman’dan, 1997), Esir Üniforması (Necip Mahfuz’dan, 1999), Osmanlı Sâlnâmeleri ve Nevsâlleri Bibliyografyası ve Toplu Kataloğu (Arapça çeviriler, 1999), Osmanlı-Türk Süreli Yayınları ve Gazeteleri / 1828-1928 (Hasan Duman’dan, Arapça bölüm çevirileri: Cengiz Ketene ile, 2000), Osmanlı Sâlnâmeleri ve Nevsâlleri (Hasan Duman’dan, 2000), Küçük Asya (Charles Texier’den, Osmanlıcaya yapılan çeviri metni sadeleştirme, 2002), Mir’âtu’l-’Âşıkîn ve Mîzânu’l-’Âşıkîn (Aşıklara Ayna ve Terazi), (Safranbolulu Mehmet Emin Halvetî’den, Mustafa Tatçı ile, 2003), Dîvân-ı İlâhiyât (Azîz Mahmûd Hüdayî’den, Mustafa Tatçı ile, 2005), Mevlid Şerhi / Gülzâr-ı ‘Aşk (Hüseyin Vassaf’tan, Mustafa Tatçı ve Kaplan Üstüner ile, 2005), er-Risâletu’r-Ruşdiyye fî’t-Tarîkati’l-Ahmediyye, (Üsküdarlı Muhammed Nasûhî’den, Mustafa Tatçı ile, 2005), Sinop Gazetesi’nin Tanıklığında Milli Mücadele (Mustafa Tatçı ve Seyfettin Ünlü ile 2006), Erenler Kitabı (Tezkiretü'l-Hâs), (İbrâhîm Hâs Halvetî’den Mustafa Tatçı ve Yasin Şen ile 2007), Elmalılı Hamdi Yazır, Kuran-ı Kerim ve Türkçe Meali Satır Altı Anlamlı, (Nurettin Ceviz’le 2010), Mevlid Şerhi (Gülzâr-ı ‘Aşk) (Hüseyin Vassaf’tan Mustafa Tatçı ve Kaplan Üstüner ile 2013), Mir'atu'l-'Âşıkîn ve Mîzanu’l-'Âşıkîn (Aşıklara Ayna ve Terazi), (Safranbolulu Mehmet Emin Halveti’den Mustafa Tatçı ile 2013).

 

KAYNAKÇA: İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2006, 2007), Prof. Dr. Musa Yıldız (www.musayildiz.com.tr, 16.01.2019).


Prof. Dr. Musa YILDIZ

Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi


Samsun, 1967.


Eğitim

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

 Arap Dili Eğitimi

Gazi  Üniversitesi

1988

Yüksek Lisans

 Arap Dili Eğitimi

Gazi  Üniversitesi

1992

Doktora

 Arap Dili Eğitimi

Gazi  Üniversitesi

1998

Doçent

Arap Dili ve Edebiyatı

YÖK Üniversitelerarası Kurul

2002

Profesör

 Arap Dili Eğitimi

Gazi  Üniversitesi

2007


Akademik Hayatı

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Araş.Gör.

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi

1994-1996

Mis.Araş.Gör.

Kahire Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

1996-1997

Araş.Gör.

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi

1997-1998

Öğ. Gör. Dr.

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi

1998-2001

Yard. Doç. Dr.

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi

2001-2002

Doç. Dr.

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi

2002-2003

Doç. Dr.

Ürdün Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

2003-2004

Doç. Dr.

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi

2004-2007

Prof. Dr.

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi

2007-


Çalışma Hayatı

Gazi Eğitim Fakültesi Arap Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı

2002-2003

Gazi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölüm Başkan Yrd.

2007-2010

Gazi Eğitim Fakültesi Erasmus Koordinatörü

2007-2010

Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdür Yrd.

2010-2011

Gazi Üniversitesi OYP Kurum Koordinatörü (Kurucu)

2012-2013

Gazi Eğitim Fakültesi Arap Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı

2012-2013

Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü

2012-2013

Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi Rektör Vekili (Eş Rektör)

2013-2014

Gazi Eğitim Fakültesi Arap Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı

2014-2019
 


 

Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı

2015-2020


Diğer Profesyonel Etkinlikler

Yunus Emre Enstitüsü Bilim Kurulu Üyesi

Yunus Emre Enstitüsü Danışma Kurulu Üyesi

bilig Dergisi Danışma Kurulu Üyesi

Diyanet Arapça İlmi Dergi Danışma Kurulu Üyesi

Marife Dergisi Danışma Kurulu Üyesi

Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi Danışma Kurulu Üyesi

Nüsha Şarkiyat Araştırmaları Dergisi, Editörler Kurulu Üyesi

EKEV Akademi Dergisi, Hakem Kurulu Üyesi

Kutadgubilig Dergisi, Hakem ve Danışma Kurulu Üyesi

SDÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, Hakem Kurulu Üyesi

Sütçü İmam Ü. İlahiyat Fak. Dergisi, Danışma Kurulu Üyesi

İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Şarkiyat Mecmuası Hakem Kurulu Üyesi

İslâmî İlimler Dergisi, Danışma Kurulu Üyesi

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Hakem ve Danışma Kurulu Üyesi

Usul Dergisi, Hakem Kurulu Üyesi

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fak. Dergisi, Hakem Kurulu Üyesi

Vakıflar Dergisi Yayın Kurulu Üyesi

Mardin Artuklu Üniversitesi İlahiyat Bilimleri Fakültesi “Artuklu Akademi” Dergisi, Hakem Kurulu Üyesi 

Kırıkkale Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi Danışma Kurulu Üyesi

 


Bildiği Diller

Arapça, Fransızca, İngilizce ve Kazak Türkçesi.


İletişim

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi C Blok. No: 106 Teknikokullar/ANKARA

0.312.202 37 51 - Gazi Üniversitesi

 

[email protected] - [email protected]


 

TEBRİKLER


Sn. Prof. Dr. Musa YILDIZ Bey

Yeni görevinizi  tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum.


Ahmet SEVEN

Samsun Yazarlar Derneği Başkanı 

Yorum Yaz
  • UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
Kategorinin Diğer Haberleri