reklam
31 Temmuz 2021 Cumartesi
Anasayfa > Yazarlar > Bilsen 轆H軳 > OKULA BA轑ARKEN 中RETMEN
Bilsen 轆H軳

OKULA BA轑ARKEN 中RETMEN

12.04.2018 22:50 12 14 16 18 yazd齬
Yazar : Bilsen 轆H軳

OKULA   BA轑ARKEN 中RETMEN

Bilsen 轆H軳

E餴tim Danman  ve 逐renci Ko鐄


    E餴tim hayat齨齨 en 鰊emli ad齧齞齬. 1.s齨齠a baamak.  莖cuk;  arkada,  s齨齠 ortam ve 鲳retmen kavramlar齨 yakinen tan齳acak ve bu tan齧a onun b黷黱 hayat boyunca okula ve e餴time bak齨 etkileyecektir. O nedenledir ki 鏾k 鰊emli bir ama olarak kabul edilir. Yine ayn nedenle Finlandiya  鲳retmene yat齬齧 1.s齬aya alm ve 鲳retmen  e餴timlerini   titizlikle yapmaktad齬. Bundan dolay 黮kedeki en y黭sek 點ret alan meslek aras齨da 鲳retmenlik vard齬. Hatta 鲳retmenler aras齨 da en y黭sek 點ret Anaokulu ve ilkokul 鲳retmenlerinindir.


      Cumhuriyetin  ilk y齦lar齨da bu ger鏴kle hareket edilerek e餴time ciddi yat齬齧lar yap齦mt齬.  K鰕 Enstit黮eri bu bak a琮s齨a iyi birer 鰎nek olmu⺶ur.    Yak齨 鏴vremizde bir 鰎nek verecek olursam: Akp齨ar K鰕 Enstit黶 olarak 1939 da e餴time  baar.  Okul o y齦larda ciddi ara gere鏻e donat齦齬.  謞le ki o d鰊em 輑鏴 Kaymakam龗n齨   Makam arac yokken okul   M黡黵黱e Makam Arac verilmi⺶ir. O d鰊eme ait ara鏻ar halen okulda bulunmaktad齬.


    屈nk 逐retmene yap齦an yat齬齧, e餴time yap齦mt齬.  E餴time yap齦an yat齬齧, 鏾cuklar齧齴a gen鏻erimize yap齦mt齬.  Dolay齭齳la  黮kenin gelece餴ne yap齦m yat齬齧 demektir.   

                                                                 

Yazar齨 Son Yaz齦ar
Yorum Yaz
  • UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret i鏴ren c黰leler veya imalar, inan鏻ara sald齬, 㱮ddete teik ve tamam b鼀黭 harfle yaz齦an yorumlar onaylanmamaktad齬.